ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο και τον κινηματογράφο

 ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο και τον κινηματογράφο

Δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο και τον κινηματογράφο παρέχει στους δικαιούχους το πρόγραμμα Πολιτισμού και Θεάματος της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2023-2024. Η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Με την επιταγή του προγράμματος, δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση και την κινηματογραφική ταινία της αρεσκείας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων του άρθρου 8 της παρούσας και έως την 30/09/2024.

Δικαιούχοι του Προγράμματος Πολιτισμού και Θεάματος της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2023-2024 ορίζονται:

  • Εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Ασφαλισμένοι λόγω σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. από 01.01.2022 μέχρι την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για τις κατηγορίες (i) και (ii) και για τους άνεργους μέχρι 12 μήνες, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
Για τους άνεργους πάνω από 12 μήνες, το εισοδηματικό όριο καθορίζεται από την υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος της παρούσας ορίζονται:

  • Τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας πέντε ετών και άνω, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2023.
  • Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος εξαρτάται από τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων ανά πάροχο (κινηματογραφική και θεατρική επιχείρηση) μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και με βάση υπολογισμού ανά άτομο τη μέγιστη τιμή οικονομικής αξίας της επιταγής της παρ. 2 του άρθρου 4.

  • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και εντός της χρονικής προθεσμίας που θα οριστεί. Στην αίτηση συμμετοχής συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που απαιτούνται.

Αξία Επιταγής Θεάματος

Τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις που θα χορηγηθούν αφορούν επιδότηση της τάξης των 15 ευρώ για τις κεντρικές σκηνές και σε 12 ευρώ για τις παιδικές σκηνές.

Η επιδότηση για κινηματογραφικές ταινίες είναι 6 ευρώ για γενική είσοδο και 5 ευρώ για τις παιδικές ταινίες.

Για κινηματογραφικές προβολές τρισδιάστατων ταινιών η επιδότηση ανέρχεται σε 10 ευρώ για γενική είσοδο και σε 9 ευρώ για τις παιδικές ταινίες.

  • Η επιταγή θεάματος έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού.

Related post