Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

 Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

Στοιχεία για την αποτύπωση και χαρτογράφηση των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για το 2024, συλλέγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συλλογή πραγματοποιείται μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου https://www.ekt.gr/survey2024-ekt-seve που απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 31 Ιουλίου.

  • Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην ανάδειξη αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό την τρέχουσα περίοδο, καθώς και στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:

  • των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  • αιτιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση προσωπικού, και
  • προτάσεων που θα βελτιώσουν το πλαίσιο που αφορά την απασχόληση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη βάση των ευρημάτων της δράσης χαρτογράφησης, θα αναζητηθούν ρεαλιστικές λύσεις και δράσεις σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και την επιμελητηριακή κοινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΒΕ από το 2023 έχει ξεκινήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με συλλογή στοιχείων από τα μέλη του και δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Φέτος, και με τη συνεργασία του ΕΚΤ, επεκτείνεται η πρωτοβουλία στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Την δράση χαρτογράφησης αναγκών στην αγορά εργασίας υποστηρίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι όλες οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υποβάλλονται ανώνυμα και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή συγκεντρωτικών δεικτών. Για την καλύτερη εμπειρία χρήστη, προτείνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να πραγματοποιηθεί από υπολογιστή.

Related post