Έρευνα: Στις 50,9 μονάδες τον Νοέμβριο ο δείκτης της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

 Έρευνα: Στις 50,9 μονάδες τον Νοέμβριο ο δείκτης της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Βελτίωση των συνολικών επιχειρησιακών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα υπέδειξαν τον Νοέμβριο τα στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 50,9 μονάδες τον Νοέμβριο, οριακά πάνω από τις 50,8 μονάδες του Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την έρευνα, βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών καταγράφεται κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο, ωστόσο η τελευταία αύξηση ήταν μέτρια. Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν ακόμα μία σταθερή αύξηση του όγκου παραγωγής, η οποία επέκτεινε την τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης σε δέκα μήνες.

Τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής οφείλονταν, εν μέρει, στις προσπάθειες μείωσης των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Τα στοιχεία του Νοεμβρίου υπέδειξαν μείωση των ανεκτέλεστων εργασιών για τέταρτο συνεχή μήνα.
Οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα υπέδειξαν στασιμότητα στην εισροή νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.
Ο αντίστοιχος εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναφέρθηκαν στη μεγαλύτερη διστακτικότητα μεταξύ των πελατών και στις ανεπαρκείς υποκείμενες οικονομικές συνθήκες, κυρίως στις μεγάλες υπερπόντιες αγορές.

Οι νέες πωλήσεις εξαγωγών μειώθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο. Παρά τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μήνα για την εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν ότι οι προσδοκίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο.
Ποσοστό περίπου 40% των κατασκευαστών προβλέπει αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ενώ μόνο το 15% προβλέπει μείωση.

Το θετικό κλίμα συνδέθηκε πολλές φορές με τις προγραμματισμένες επενδύσεις κεφαλαίων και τα μακροπρόθεσμα σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Η σθεναρή αισιοδοξία των επιχειρήσεων συνέβαλε στη στήριξη του αριθμού των εργαζομένων τον Νοέμβριο.
Τα συνολικά επίπεδα του εργατικού δυναμικού επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης, μετά την οριακή μείωση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου της έρευνας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής ενίσχυσαν τις αγορές εισροών τον Νοέμβριο.

Υψηλότερα επίπεδα αγοραστικής δραστηριότητας καταγράφονται κάθε μήνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών. Ωστόσο, οι κατασκευαστές εξακολούθησαν να περιορίζουν τη στρατηγική τους ως προς τα αποθέματα, όπως υποδηλώνουν οι συνεχείς μειώσεις των αποθεμάτων αγορών και ετοίμων προϊόντων. Η απόδοση των προμηθευτών παρέμεινε σχετικά σταθερή τον Νοέμβριο. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέφεραν ότι η βελτιωμένη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και οι λιγότερες δυσκολίες στις μεταφορές συνέβαλαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη μείωση του χρόνου παράδοσης προμηθειών.

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου αναφέρθηκαν ως οι παράγοντες που έδωσαν ώθηση στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών σε όλο το εύρος του μεταποιητικού τομέα.

Ωστόσο, αυτό το γεγονός αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις χαμηλότερες τιμές προμηθειών που καταβλήθηκαν για ορισμένες πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου, η συνολική αύξηση του κόστους εισροών εξασθένησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών τον Νοέμβριο. Οι προσπάθειες μείωσης των πιέσεων που ασκούνταν στα περιθώρια κέρδους οδήγησαν σε ακόμα μία μέτρια αύξηση των τιμών εργοστασίου, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Πηγή: ertnews.gr

Related post