Γερμανία: Οι περισσότεροι Γερμανοί πολίτες είναι ενάντιοι στον ηγετικό στρατιωτικό ρόλο της χώρας τους στην Ευρώπη

 Γερμανία: Οι περισσότεροι Γερμανοί πολίτες είναι ενάντιοι στον ηγετικό στρατιωτικό ρόλο της χώρας τους στην Ευρώπη

Oι περισσότεροι Γερμανοί δεν θέλουν η χώρα τους να αναλάβει ηγετικό στρατιωτικό ρόλο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης. Η έρευνα εξέτασε τη στάση των Γερμανών πολιτών στα πιο πιεστικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διεξήχθη από το Ίδρυμα Korber, περισσότεροι από το 54% των Γερμανών δήλωσαν ότι δεν θέλουν η κυβέρνησή τους να ακολουθήσει μια πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, ενώ το 71% δήλωσαν ότι είναι ενάντιοι στις φιλοδοξίες της κυβέρνησης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης.

Επίσης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι περισσότεροι Γερμανοί είναι κατά μιας πιο στρατιωτικοποιημένης εξωτερικής πολιτικής, αλλά υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες για εξεύρεση ειρηνικών λύσεων στις διεθνείς συγκρούσεις.

Πάνω από τα τρία τέταρτα δήλωσαν ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις της Γερμανίας πρέπει να είναι διπλωματικές, ενώ μόνο το 12% δήλωσε ότι υποστηρίζει τη συμμετοχή των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ξένες συγκρούσεις.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι το 57% των Γερμανών πιστεύει ότι η διεθνής επιρροή της Γερμανίας έχει πράγματι εξασθενίσει τα τελευταία δύο χρόνια, συγκεκριμένα από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας τον Μάρτιο του 2022.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 6-12 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με το ερευνητικό ινστιτούτο Kantar Public.

Πηγή: ATSH-AA

 

Related post